Kategorier
Nyheter

Strøm

Strømråd

Hver gang du skal gjøre noe er det viktig å ta i mot råd. Skal du ha noe å gjøre er det viktig at du gjør dette på rett måte. I den grad du ønsker å bytte et strømabonnement kan dette gjøres på en god måte eller på en mindre god måte. Du bestemmer hva som er bra og hva som ikke er så bra. Det aller viktigste når det kommer hvordan du skal gjøre noe er at du vet hva du gjør før du gjør det. Søk alltid gode råd. Gode råd er viktige fordi det betyr at du får gjort det du ønsker på en veldig effektiv måte. Bruker du tiden din på noe som du gjør bra er det veldig tilfredsstillende. Finner du en veldig god og billig strømavtale og bytter til denne så vil det være veldig tilfredsstillende fordi du sparer penger på å gjøre det.

Binding

Leverandører av strøm kan kreve eller avtale med deg at du binder deg til de i en viss periode. Dette er typisk hvis man får en veldig god kampanjepris eller annet så ønsker leverandøren at du blir hos de en viss tid. Det er ikke lov å binde kunder lengre enn 12 måneder. Velger du fastprisavtaler er du fritatt fra denne bindingstiden og du kan bli bundet lengre. Binder du deg skal du ha en økonomisk fordel for dette. Du trenger ikke få denne fordelen i strøm, men det kan være andre tjenester som også frister.

Flere og flere liker bonuspoeng og andre fordeler på fly. Dette har leverandørene fått med seg og tilbyr nå Bonuspoeng med strømmen. Sier du opp før bindingstiden er over må du betale et rimelig gebyr for dette. Gebyret skal ikke være for høyt.

Pris

Leverandørene plikter å opplyse om pris. Markedsføringen til leverandørene er derfor viktig at er riktig. Det skal komme klart og tydelig frem hva som betales og hva som leverer hva. Selger de produkter med bindingstid må dette også komme klart frem. Du som kjøper av noe er jo. Veldig avhengig av at du får en god pris. Sånn sett er prisen helt avgjørende for at du skal ta et godt valg. Får du ikke vite prisen blir det veldig vanskelig å gjøre noe som helst og også helt poengløst å ta et valg. Bruk tiden din best mulig og mest effektivt. Når du er effektiv vil du enkelt og greit velge prisen som du ønsker.

Prisendringer

Din strømleverandør kan endre prisen etter avtale med deg. Har du spot pris avtale eller en variabel spot pris avtale forandres din strømpris etter markedet og dets svingninger. Leverandøren kan derfor endre din strømpris slik du avtalte med leverandøren da du inngikk avtalen med de. Leverandøren plikter å varsle deg om endringer i prisen. Dette kan de gjøre på forskjellige måter, men varselet må være direkte. Typiske varslingsmetoder er epost eller SMS.